Chat Shop Online

จากการสำรวจการดูแลผิวหน้าของคนไทยพบว่า คนมากกว่า 90% ดูแลแก้ไขปัญหาผิวที่ปลายเหตุ เพื่อการดูแลผิวได้ลึกถึงต้นเหตุ Derma Mentor ร่วมทำ R&D กับสถาบันวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ความงามในประเทศเกาหลีใต้ ภายใต้คอนเซ็ปต์บุคลิกผิว 16 แบบ จากแพทย์ผิวหนังชื่อดังระดับโลกของ University of Miami ผ่านทดสอบบุคลิกผิว ซึ่งวิเคราะห์จาก DNA อายุ ไลฟ์สไตล์ และสภาพแวดล้อม ที่ส่งผลต่อผิวคุณ พร้อมรับการดูแลผิวด้วยผลิตภัณฑ์ตามบุคลิกที่ได้รับออกแบบมาให้ตรงตามบุคลิกผิวแต่ละบุคคลโดยเฉพาะ 

จากการสำรวจการดูแลผิวหน้าของคนไทยพบว่า คนมากกว่า 90% ดูแลแก้ไขปัญหาผิวที่ปลายเหตุ

เพื่อการดูแลผิวได้ลึกถึงต้นเหตุ Derma Mentor ร่วมทำ R&D กับสถาบันวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ความงามในประเทศเกาหลีใต้ ภายใต้คอนเซ็ปต์บุคลิกผิว 16 แบบ จากแพทย์ผิวหนังชื่อดังระดับโลกของ University of Miami ผ่านทดสอบบุคลิกผิว ซึ่งวิเคราะห์จาก DNA อายุ ไลฟ์สไตล์ และสภาพแวดล้อม ที่ส่งผลต่อผิวคุณ พร้อมรับการดูแลผิวด้วยผลิตภัณฑ์ตามบุคลิกที่ได้รับออกแบบมาให้ตรงตามบุคลิกผิวแต่ละบุคคลโดยเฉพาะ 

เริ่มต้นดูแลผิวด้วยการรู้จักบุคลิกผิวตัวเองได้ที่นี่

การดูแลผิวตามบุคลิกที่ออกแบบและพัฒนาตามหลักวิทยาศาสตร์ความงามจากประเทศเกาหลีใต้ Read more
Skin Booster Ampoule Mask เข้มข้น สุดยอดนวัตกรรมการฟื้นฟูผิวหน้าได้อย่างตรงจุด และเร่งด่วน Read more
ยกระดับการดูแล แก้ปัญหาและฟื้นฟูผิวหน้าส่วนบุคคลด้วยตัวเอง ผ่านแพลตฟอร์มที่จะช่วยมีสุขภาพผิวที่ดี Read more
โซลูชั่นแก้ปัญหาผิวลึกถึงต้นเหตุตามบุคลิกผิว พร้อมปรับ Daily Skin Routine ด้วยตัวเอง Read more

ผลิตภัณฑ์ตามบุคลิกผิว

Skin Character Solution

ทำไมต้องดูแลผิวตามบุคลิกแบบองค์รวม

การดูแลผิวตามบุคลิกที่ออกแบบและพัฒนาตามหลักวิทยาศาสตร์ความงามจากประเทศเกาหลีใต้
Read More
Skin Character Solution

Starter Mask Pack 5 Days

Skin Booster Ampoule Mask เข้มข้น สุดยอดนวัตกรรมการฟื้นฟูผิวหน้าได้อย่างตรงจุด และเร่งด่วน
Read More
Skin Character Solution

Skin Treatment Course 30 Days

ยกระดับการดูแล แก้ปัญหาและฟื้นฟูผิวหน้าส่วนบุคคลด้วยตัวเอง ผ่านแพลตฟอร์มที่จะช่วยมีสุขภาพผิวที่ดี
Read More
Skin Character Solution

Reboost Skin Course 60 Days

โซลูชั่นแก้ปัญหาผิวลึกถึงต้นเหตุตามบุคลิกผิว พร้อมปรับ Daily Skin Routine ด้วยตัวเอง
Read More

ผลิตภัณฑ์ตามบุคลิกผิว

Skin Character Solution

ทำไมต้องดูแลผิวตามบุคลิกแบบองค์รวม

การดูแลผิวตามบุคลิกที่ออกแบบและพัฒนาตามหลักวิทยาศาสตร์ความงามจากประเทศเกาหลีใต้
Read More
Skin Character Solution

Starter Mask Pack 5 Days

Skin Booster Ampoule Mask เข้มข้น สุดยอดนวัตกรรมการฟื้นฟูผิวหน้าได้อย่างตรงจุด และเร่งด่วน
Read More
Skin Character Solution

Skin Treatment Course 30 Days

ยกระดับการดูแล แก้ปัญหาและฟื้นฟูผิวหน้าส่วนบุคคลด้วยตัวเอง ผ่านแพลตฟอร์มที่จะช่วยมีสุขภาพผิวที่ดี
Read More
Skin Character Solution

Reboost Skin Course 60 Days

โซลูชั่นแก้ปัญหาผิวลึกถึงต้นเหตุตามบุคลิกผิว พร้อมปรับ Daily Skin Routine ด้วยตัวเอง
Read More