Derma Mentor เข้าพบสื่อมวลชนชั้นนำหลายสำนัก

เราเชื่อมั่นว่าการทำงานร่วมกับสื่อมวลชนจะทำให้เราได้รับคำแนะนำและความคิดเห็นที่เป็นกลาง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา Skin Character Solution ของเรา

Derma Mentor จึงจัดทีมเพื่อเข้าพบสื่อมวลชน ทั้งทีวี วิทยุ และเว็บไซต์ข่าวชั้นนำหลากหลายสำนัก เพื่อพูดคุยและแนะนำตัว รวมถึงขอคำแนะนำในการที่ Derma Mentor มีปณิธานที่จะส่งมอบความรู้ใหม่ ๆ และเป็นทางเลือกเพื่อยกระดับความรู้ของคนไทยในการเลือกใช้สกินแคร์ที่เหมาะสมสำหรับบุคลิกผิวของตัวเองเพื่อการฟื้นฟูดูแลผิวอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ด้วยเป้าหมายของเราที่ต้องการแนะนำให้ Consumer รู้จักและเข้าใจบุคลิกผิวของตัวเองผ่าน Skin Character Solution จากระบบการทดสอบบุคลิกผิว ที่ให้คำแนะนำการดูแลฟื้นฟูผิว และผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับแต่ละบุคลิกผิว พร้อม Upskill ของ Consumer ให้เป็น Prosumer ทั้งทางด้านการตลาดดิจิทัล และวิทยาศาสตร์ความงามที่มีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับผู้เชี่ยวชาญที่ประเทศเกาหลี รวมทั้งระบบ Fulfilment และ Customer Care เพื่อให้บริการลูกค้า แบบ New Normal ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่งเราได้รับผลการตอบรับเป็นอย่างดี รวมถึงได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์มากมายจากท่านสื่อมวลชนสาขาต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาแพลตฟอร์มความงามส่วนบุคคลนี้ให้ประสบความสำเร็จและสามารถยกระดับมาตราฐานธุรกิจความงามให้ทัดเทียมตลาดโลกและตลาดในภูมิภาคได้