/12

คำถามส่วนที่ 4 / 4
วิเคราะห์แนวโน้มการเกิดริ้วรอยก่อนวัย

คำถามส่วนนี้จะวัดแนวโน้มของผิวที่จะเกิดริ้วรอยหรือความเหี่ยวย่นก่อนวัย

1 / 12

26. คุณมีริ้วรอยบนใบหน้าหรือไม่ ?

2 / 12

27. ผิวหน้าของคุณแม่ของคุณดูเหมือนอายุเท่าไร ?

3 / 12

28. ผิวหน้าของคุณพ่อของคุณดูเหมือนอายุเท่าไร ?

4 / 12

29. ในชีวิตประจำวัน คุณโดนแสงแดดมากน้อยเพียงใด ?

5 / 12

30. เมื่อคุณมองตัวเองแล้ว คิดว่าคุณมีอายุเท่าไร ?

6 / 12

31. ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา คุณปล่อยให้ผิวของคุณคล้ำลง เนื่องจากกีฬากลางแจ้งหรือการทำกิจกรรมกลางแจ้งอื่นๆ บ้างหรือไม่ ?

7 / 12

32. ตลอดระยะเวลา 1 ปี คุณเคยว่ายน้ำที่ชายทะเล หรือนอนอาบแดดมากเท่าไร ?

8 / 12

33. ตลอดชีวิตของคุณสูบบุหรี่ หรือได้รับควันบุหรี่มากเท่าไร ?

9 / 12

34. มลภาวะทางอากาศของสถานที่ที่พักอาศัยของคุณเป็นอย่างไร ?

10 / 12

35. คุณเคยใช้ กลุ่มผลิตภัณฑ์เรตินอยด์ เช่น Retinol (Vitamin A) หรือไม่ และใช้ระยะเวลานานเท่าไร ?

11 / 12

36. กินผักและผลไม้บ่อยหรือไม่ ?

12 / 12

37. คุณมีเชื้อชาติใด ?